Życie po śmierci

Każdy z nas bardzo boi się śmierci. Nikt nie chce umierać. Życie na ziemi jest piękne, mimo czasem przydarzających się złych momentów. Po s śmierci ciało człowieka umarłego ląduje na cmentarzu. Dusza zaś rusza w dalszą podróż. Chrześcijanie wierzą w to, że trafia ona wtedy do nieba, do piekła albo też do czyśćca. Sam cmentarz .

 

Cmentarz jest kawałkiem przestrzeni, posiadającym grzebalne przeznaczenie. Musi być on zorganizowany według pewnych zasad i reguł. Chodzi tutaj głównie o reguły kulturowe i tradycje. Formy grzebania zmarłych również mogą się różnić. Może być to na przykład kremacja, lub też pochówek tradycyjny. Pogrzeb i pochówek jest niejako sposobem na utrwalenie pamięci o zmarłych. Możemy ich odwiedzać, dawać kwiaty, palić znicze. Nie możemy ich zobaczyć, ale jednak dobrze ze jest miejsce, w którym czujemy się dobrze, wiedząc że nasza pamięć o bliskich nigdy nie wygaśnie. Jeżeli chodzi o znaczenie cmentarza w sensie prawną oraz administracyjnym, cmentarz jest wyodrębnionym terenen, który musi być wyraźnie wyodrębniony i odpowiednio oznaczony. Tradycja ma ogromne znaczenie. Każda kultura jest inna, niektóre rzeczy są podobne inne nieco się od siebie różnią. Przykładowo tradycja religijna ma ogromny wpływ na kształt a także na miejsce położenia cmentarza. Od dawnych czasów jest tak, że to właśnie na rodzinie zmarłego leży obowiązek pogrzebania go. Zatrudniony do tego celu zostaje właściwie zakład pogrzebowy. Zajmuje się on wszystkimi czynnościami z tym związanymi. Zwykle na pogrzeby przychodzi reszta rodziny i znajomych. Składają oni wtedy kondolencje najbliższym zmarłego. Niestety czasem zdarza się tak, że zmarły nie posiada żadnej rodziny ani bliskich. Wtedy obowiązek jego pochówku spoczywa właśnie na władzach lokalnych. Pogrzeb wyprawia najbliższa parafia, chyba że rodzina zmarłego ma inne życzenie.

Każdy zmarły chowany jest przy kościele parafialnym

Śmierć oczywiście nie jest niczym przyjemnym. To oczywiste. Nikt z nas nie chce umierać. Zwłaszcza osoby młode, które nie przeżyły jeszcze życia wystarczająco, dobrze, intensywnie i długo. Parafia jest podstawową jednostką organizacyjną kościoła katolickiego, ale nie tylko. Jest również podstawową jednostką innych wyznań chrześcijańskich. Jeżeli chodzi o koncepcje pochodzące z nauki jaką jest teologia, parafia określa przede wszystkim zorganizowaną wspólnotę wiernych. Osobą sprawującą posługę w parafii jest proboszcz. Innymi osobami pomagającymi są wikariusze, rezydenci czy też kapelani. Stan śmierci polega przede wszystkim na ustaniu wszelkich oznak życiowych. Przyczyn śmierci może być naprawdę wiele. Umrzeć możemy z między innymi z powodu starości. Inną przyczyną może być choroba, śmierć z powody niedożywienia czy też z powodu drapieżnictwa. Niestety zdarza się również tak, że przyczyną śmierci jest po prostu samobójstwo lub morderstwo. Takie sytuacje nie powinny nigdy mieć miejsca. Nie ma co ukrywać, że zgon zawsze kojarzyć się będzie z czymś smutnym. Większość ludzi na świecie, niezależnie od kultury i tradycji wierzy w życie po śmierci.